FULFILMENT BY AMAZON

Rozwijaj swoją firmę w całej Unii Europejskiej dzięki Ogólnoeuropejskiej Realizacji zamówień przez Amazon

Możesz zaoszczędzić do 53%* na opłatach za realizację i zwiększyć sprzedaż w ramach FBA nawet o 30%**
* Najwyższe możliwe do osiągnięcia oszczędności obliczone na podstawie porównania opłat za realizację w ramach EFN z lokalnymi opłatami za realizację według rozmiaru/wagi
**Oparte na badaniu z sierpnia 2023, które analizowało 1,9 miliona ofert FBA w modelu pan-europejskim, w porównaniu do podobnych ofert FBA, które nie korzystały z modelu FBA pan-europejskiego. Jest to jedynie ogólny punkt odniesienia. Nie odzwierciedla danych zaktualizowanych w czasie rzeczywistym i nie odnosi się do żadnego konkretnego ASIN ani kategorii produktów. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym między innymi sezonowości, ceny sprzedaży i istniejącego rozwiązania realizacji zamówień. Amazon nie gwarantuje żadnego konkretnego rezultatu dla Twojej działalności w związku z wykorzystaniem FBA w modelu pan-europejskim.
Dopiero zaczynasz sprzedaż w Amazon?
165,91 zł (bez VAT) miesięcznie + opłaty za sprzedaż
Achieve more success selling all across Europe with Pan-European FBA

Dlaczego warto sprzedawać w ramach Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon?

Save on your fulfilment costs
Posiadanie jednego numeru rejestracji VAT daje ci elastyczność sprzedaży za pośrednictwem paneuropejskiego FBA poprzez magazyn na żądanie (COS)
COS wykorzystuje obowiązującą w całej Unii Europejskiej uproszczoną procedurę prawną w zakresie podatku VAT, która dopuszcza zawieranie tego typu transakcji, o ile spełnione są określone wymogi. Wymagane jest posiadanie tylko jednego numeru rejestracyjnego VAT w Niemczech, Francji, Włoszech lub Hiszpanii, aby możliwe było przechowywanie na terenie dowolnego z tych krajów.
Accelerate your growth with flexible storage
Zapewnij doświadczenie Prime milionom klientów w całej Europie
Korzystaj z szybkiej dostawy Amazon w krajach, w których Amazon przechowuje Twoje produkty. 91% partnerów sprzedaży wykazuje najwyższy poziom zadowolenia z szybkiej dostawy na terenie całej Europy*.
* Według badania satysfakcji z FBA z 2020 r.
Sell to millions with the Prime badge
Zaoszczędź na kosztach realizacji nawet 53%
Płać krajowe opłaty za realizację w ramach FBA w krajach, w których Amazon może magazynować Twoje produkty, zamiast wyższych opłat za handel transgraniczny obowiązujących w programie European Fulfilment Network (EFN). Kliknij tutaj, aby zobaczyć swój potencjał oszczędnościowy.
Provide the fast delivery that customers love
Przyspiesz swój rozwój dzięki elastycznemu magazynowaniu
Umożliwienie umieszczenia w co najmniej 2 krajach spośród Niemiec, Francji, Włoch lub Hiszpanii. Można to aktywować, podając numer rejestracji VAT w tych krajach lub poprzez magazyn na żądanie*. Amazon będzie dystrybuować i przechowywać Twoje produkty bezpłatnie bliżej klientów.
* Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania lub Polska w przypadku Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon z wykorzystaniem numeru rejestracyjnego VAT. Magazynowanie produktów w Polsce na potrzeby Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon w ramach COS nie jest jeszcze możliwe.

Jak działa Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon

Wymagania
  • Wystawiaj swoje produkty FBA z tym samym numerem SKU we wszystkich wymaganych europejskich sklepach Amazon: w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii
  • Magazynuj swoje produkty w co najmniej 2 z tych krajów w ramach Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon, wykorzystując numer rejestracyjny VAT*, usługę COS lub obie te opcje: Niemcy, Francja, Włochy lub Hiszpania**.
  • Wyślij swoje zapasy do centrum logistycznego Amazon w Niemczech, Francji, Włoszech lub Hiszpanii*. Aby zaspokoić spodziewany popyt konsumpcyjny będziemy magazynować Twoje zapasy w ramach naszej unijnej sieci realizacji w krajach, w których została przez Ciebie włączona możliwość rozmieszczenia zapasów. Amazon będzie dystrybuować Twoje zapasy w tych krajach bezpłatnie.
  • * Gdy przechowujesz towary w krajach innych niż kraj Twojego serwisu macierzystego, obowiązują Cię dodatkowe wymagania dotyczące składania deklaracji VAT. Amazon wspiera Twój rozwój, zapewniając zasoby i rozwiązania, które pomogą Ci w przestrzeganiu obowiązków w zakresie podatku VAT.
    ** Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania lub Polska w przypadku Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon z wykorzystaniem numeru rejestracyjnego VAT. Magazynowanie produktów w Polsce na potrzeby Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon w ramach COS nie jest jeszcze możliwe.
Pan-European FBA
Umożliwiło nam to magazynowanie produktów w centrach logistycznych znajdujących się najbliżej klientów. Dzięki temu, że nie płacimy żadnych dodatkowych opłat, możemy oferować niezwykle konkurencyjne ceny. Dlatego sprzedajemy więcej jednostek.
Zamir CajeeCEO, iQualTech

Sprzedawaj za pośrednictwem paneuropejskiego FBA poprzez umieszczenie VRN, COS lub oba

Pamiętaj, że możesz rozszerzyć swoją działalność w UE, korzystając z Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon przy użyciu numeru rejestracyjnego VAT, usługi COS lub obu tych opcji. W przypadku obu tych sposobów otrzymasz te same korzyści: obietnicę szybkiej dostawy i lokalne opłaty za realizację zamówień w krajach, w których magazynujesz produkty.
Przykład: możesz rozszerzyć swoją działalność dzięki Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon, umożliwiając magazynowanie w Hiszpanii i Francji za pomocą hiszpańskiego i francuskiego numeru rejestracyjnego VAT. Możesz też rozszerzyć działalność w ramach Ogólnoeuropejskiej Realizacji dzięki usłudze COS, rozmieszczając produkty w Niemczech i we Włoszech.
Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon przy użyciu usługi COS
Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon przy użyciu numeru rejestracyjnego VAT
Połączenie usługi COS i numeru rejestracyjnego VAT w ramach Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon
Czy muszę mieć numer rejestracyjny VAT UE w każdym z krajów, w których umożliwiam rozmieszczenie produktów?
Nie, wystarczy tylko jeden numer rejestracyjny VAT w Niemczech, Francji, Włoszech lub Hiszpanii*. Ponadto miejsce prowadzenia działalności nie może znajdować się w kraju, dla którego wykorzystywana jest usługa COS.
Tak, musisz mieć numer rejestracyjny VAT w przypadku każdego kraju UE, w którym przechowywane są produkty**.
W przypadku ogólnoeuropejskiej realizacji przez COS wystarczy tylko jeden numer rejestracyjny VAT w Niemczech, Francji, Włoszech lub Hiszpanii*. W przypadku ogólnoeuropejskiej realizacji na podstawie numeru rejestracyjnego VAT musisz mieć numer rejestracyjny VAT dla każdego kraju UE, w którym przechowywane są produkty**.
Czy muszę zarejestrować się w celu składania deklaracji VAT w ramach procedury Union One Stop Shop (UOSS)? Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Rejestracja w UOSS w celu składania deklaracji VAT jest konieczna tylko wtedy, gdy jesteś sprzedawcą z siedzibą w UE.
Amazon zaleca, aby zarejestrować się w UOSS lub uzyskać numer rejestracyjny VAT w każdym państwie członkowskim UE, w którym prowadzona jest sprzedaż na odległość B2C.
Tak, ponieważ w przypadku COS jest to obowiązkowe, jeśli jesteś sprzedawcą z siedzibą w UE.
Czy muszę zarejestrować się w usłudze Obsługa podatku VAT (VCS)? Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Tak, musisz zarejestrować się w usłudze Obsługa podatku VAT (VCS), aby umożliwić Amazon generowanie faktur. Aktywuj ją tutaj.
Jest ona opcjonalna.
Tak, ponieważ w przypadku COS rejestracja w usłudze Obsługa podatku VAT jest obowiązkowa.
* Będziesz odpowiadać za spełnianie dodatkowych wymogów dotyczących deklaracji VAT, w tym za przesyłanie deklaracji podsumowujących organowi podatkowemu w kraju, z którego towary będą wysyłane.
** Gdy przechowujesz towary w krajach innych niż kraj Twojego serwisu macierzystego, obowiązują Cię dodatkowe wymagania dotyczące składania deklaracji VAT. Amazon wspiera Twój rozwój, zapewniając zasoby i rozwiązania, które pomogą Ci w przestrzeganiu obowiązków w zakresie podatku VAT.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Zobacz szczegółowe ceny w ramach Ogólnoeuropejskiej Realizacji zamówień przez Amazon w następujących językach

Ogólnoeuropejski program FBA
Europejska Sieć Fulfilment
Pan-European FBA
European Fulfilment Network
Partnerzy sprzedaży z siedzibą w UE
Ogólnoeuropejska Realizacja zamówień przez Amazon
Europejska Sieć Realizacji
VAT
Numer VAT jest wymagany w przypadku każdego kraju, w którym przechowywane są towary
Numer VAT na ogół nie jest wymagany w przypadku sklepu docelowego
Zarządzanie zapasami
Amazon dystrybuuje i przechowuje Twoje produkty w całej UE, w krajach, w których zezwolono możliwość rozmieszczenia zapasów
Amazon przechowuje produkty tylko lokalnie; są one gotowe do lokalnej dostawy lub wysyłki do innych krajów

Jak zacząć korzystać z Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon z wykorzystaniem COS lub numeru rejestracyjnego VAT

Krok 1

Utwórz konto partnera sprzedaży Amazon i dodaj swoje produkty do FBA.

Krok 2

Wystaw kwalifikujące się produkty FBA we wszystkich wymaganych europejskich sklepach Amazon (Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) z tym samym SKU. Narzędzie do tworzenia ofert międzynarodowych pomaga synchronizować ceny ofert oraz tworzyć i tłumaczyć oferty w co najmniej jednym sklepie docelowym z poziomu jednego sklepu źródłowego.
Ważne: wystawiając produkt w Niemczech i we Francji, musisz upewnić się, że przestrzegasz zasad Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Krok 3

Wskaż co najmniej 2 kraje, w których Amazon może przechowywać Twoje produkty* (Francja, Niemcy, Włochy lub Hiszpania). Będziesz mieć możliwość wyboru preferencji przechowywania zapasów w poszczególnych krajach: przechowywanie z wykorzystaniem numeru VAT lub przechowywanie bez numeru VAT w ramach usługi Call-Off Stock.

Krok 4

Wyślij swoje zapasy do centrum logistycznego Amazon w UE* (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania).
* Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania lub Polska w przypadku Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon z wykorzystaniem numeru rejestracyjnego VAT. Magazynowanie produktów w Polsce na potrzeby Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon w ramach COS nie jest jeszcze możliwe.

Często zadawane pytania

Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące korzystania z Amazon dla e-commerce.
Czym jest Pan-European FBA?
Pan-European FBA to usługa dostępna dla partnerów sprzedaży Amazon, pozwalająca na sprzedaż ich produktów klientom w całej Europie w prostszy i szybszy sposób. To może pomóc partnerom sprzedaży zaoszczędzić na kosztach realizacji zamówień, zaoferować szybkie dostawy i dotrzeć do szerszej grupy odbiorców.
Jak działa Pan-European FBA?
Aby sprzedawać swoje produkty FBA w sklepach Amazona w UE, musisz mieć dostęp do konta centrali sprzedawcy w następujących sklepach UE: Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania. Musisz włączyć możliwość umieszczenia w co najmniej dwóch z tych sklepów i wysłać swoje produkty do centrum realizacji zamówień Amazona. Ponadto, możesz również sprzedawać swoje produkty w nowych sklepach Amazona w UE, dostępnych w Holandii, Polsce, Szwecji i Belgii.

Po wysłaniu swoich produktów do centrum realizacji zamówień w UE, będziemy przechowywać Twoje produkty w naszej sieci realizacji zamówień w UE w krajach, w których umożliwiłeś umieszczenie. Ma to na celu zapewnienie, że Twoje produkty są dostępne, aby sprostać oczekiwanemu zapotrzebowaniu klientów. Rozprowadzimy Twoje produkty w tych krajach bez dodatkowych kosztów.

Aby korzystać z krajowych opłat za realizację FBA dla zamówień w Szwecji i Holandii, musisz umożliwić umieszczenie w Niemczech. Dla zamówień w Belgii musisz umożliwić umieszczenie w Niemczech lub Francji.
Które sklepy są objęte programem Pan-European FBA?
Pan-European FBA jest dostępny w następujących sklepach Amazon: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Polska, Szwecja i Belgia.
Jaka jest opłata za Pan-European FBA?
Poprzez Pan-European FBA płacisz lokalne opłaty za realizację w wszystkich krajach UE, które są włączone do przechowywania, oraz opłaty za realizację transgraniczną (EFN) w pozostałych krajach UE. Szczegółową tabelę stawek FBA można znaleźć w tym przewodniku.
Jak mogę zapisać się do Pan-European FBA i jakie są wymagania kwalifikacyjne?
Aby wziąć udział w Pan-European FBA, musisz spełnić następujące wymagania:

1. Utwórz konto Amazon Selling Partner i dodaj swoje produkty do Fulfilment by Amazon (FBA).
2. Wylistuj swoje kwalifikujące się produkty FBA we wszystkich wymaganych sklepach Amazon Europejskich z tym samym SKU. Obejmuje to Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię i Polskę.
3. Włącz przechowywanie w co najmniej dwóch z tych krajów.
4. Upewnij się, że Twoje produkty spełniają wymogi kwalifikowalności produktów Pan-European.
5. Upewnij się, że spełniasz wymogi dotyczące zgodności z VAT. Więcej informacji na temat zgodności z VAT można znaleźć tutaj.
6. Wyślij swoje zapasy do centrum realizacji zamówień Amazon w UE.
Jakie są korzyści z korzystania z Pan-European FBA?
Oto główne korzyści z korzystania z Pan-European FBA:

1. Może pomóc Twojej firmie w ekspansji międzynarodowej.
2. Może pomóc Ci przyspieszyć wzrost dzięki elastycznemu magazynowaniu.
3. Możesz zacząć od zaledwie dwóch numerów VAT, co oznacza, że ​​nie musisz rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym sprzedajesz.
4. Możesz sprzedawać milionom klientów z badgem Prime.
5. Oszczędzaj do 53% na kosztach realizacji.
6. Sprzedawaj produkty FBA Small i Light przez Pan-European FBA.
Jak mogę śledzić moje zapasy i sprzedaż za pośrednictwem Pan-European FBA?
Gdy włączasz kraje do magazynowania, udzielasz Amazonowi pozwolenia na przechowywanie Twojego FBA w dowolnym z tych krajów. Amazon może następnie przenosić Twoje zapasy między centrami realizacji zamówień w UE według własnego uznania i w dowolnym momencie, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.

Możesz śledzić ruch Twoich zapasów za pomocą raportu o ruchu międzypaństwowym zapasów, raportu o dziennej historii zapasów i raportu o wysyłkach realizowanych przez Amazon.
Jak mogę umieścić moje produkty w ramach programu Pan-European FBA?
Aby sprzedawać swoje produkty w sklepach UE, musisz utworzyć oferty na każdej z tych platform. Możesz użyć tej samej procedury, którą użyłeś do utworzenia ofert w swoim sklepie krajowym. Dla wszystkich ofert, które utworzysz, musi zostać podany ten sam FNSKU.

Aby wylistować swoje produkty, możesz łatwo skorzystać z narzędzia Build International Listings i wybrać, w jakich sklepach chcesz rozszerzyć swoją działalność.
Jak mogę sprzedawać tanie produkty FBA za pośrednictwem ogólnoeuropejskiego FBA?
Możesz zarejestrować kwalifikujące się oferty niskich stawek FBA w ogólnoeuropejskim FBA. Produkty zostaną automatycznie objęte stawkami FBA w niskiej cenie, jeśli ich cena będzie równa lub niższa (w tym podatek od wartości dodanej (VAT)) w wysokości następujących kwot:

10 funtów w Wielkiej Brytanii
11 euro w Niemczech
12 € we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Holandii
140 SEK w Szwecji
55 zł w Polsce

Więcej informacji na temat tanich stawek FBA dla ogólnoeuropejskiego FBA znajdziesz tutaj.

Zacznij realizować zamówienia w całej Europie dzięki Ogólnoeuropejskiej Realizacji przez Amazon

Sprzedaż w Amazon umożliwia dotarcie do dziesiątek milionów kupujących, niezależnie od tego, czy sprzedajesz jeden produkt, czy miliony. Twoje konto jest skonfigurowane pod kątem sprzedaży w całej Europie

Już sprzedajesz w ramach FBA?

Rozpocznij

 

Dopiero zaczynasz sprzedaż w Amazon?

Zarejestruj się

165,91 zł (bez VAT) miesięcznie + opłaty za sprzedaż

© 2024 Amazon.com, Inc. lub podmioty stowarzyszone
Facebook logo
Twitter logo
LinkedIn logo
Tiktok logo
YouTube logo